Prijava v Net.stik

Prosimo vpišite vaše uporabniško ime in osebno ali enkratno geslo.


... Uporabniško ime se ne izpiše!

Če se vam uporabniško ime ne izpiše, pomeni, da spletna stran ne prepozna vašega kvalificiranega digitalnega potrdila (KDP). Vzroki so lahko naslednji:
- KDP ni veljavno
- ob vstopu je izbrano napačno KDP
- KDP pri banki še ni registrirano
- KDP v vašem spletnem brskalniku ni nameščeno
- Potrebno je pobrisati zgodovino brskanja (Ctrl+Shift+Delete)

*Če za avtentikacijo uporabljate enkratno geslo (OTP) brez KDP, je potrebno uporabniško ime vpisati ročno!

... Pozabil(a) sem geslo!

Novo osebno geslo za uporabo storitve STIK, lahko naročite prek pisnega zahtevka v poslovni enoti banke.

... Prijava z M.Stik

V polje Uporabniško ime vnesite svoje obstoječe uporabniško ime (najdete ga lahko tudi v M.Stik > Podatki o uporabniku > Uporabniško ime).

Na vstopni strani mobilne aplikacije M.Stik izberite gumb Gesla za Net.Stik in izberite aktivnost Prijava v Net.Stik. Bodite pozorni, da vnašate pravilen PIN. Po vnosu PINa se izpiše koda, ki jo vnesete v polje Osebno ali enkratno geslo.

Elektronska banka Net.Stik

Storitve elektronske banke Net.Stik so vam na voljo 24 ur na dan. Vstopite v Net.Stik in urejajte svoje bančne posle ter tako prihranite čas, ki bi ga potrebovali za obisk poslovne enote. Varno in enostavno lahko dostopate do vašega transakcijskega računa, varčevalnega računa, posojila ali računa plačilne kartice MasterCard.

Storitve Net.Stika:

 1. Opravljanje domačih plačil in čezmejnih SEPA plačil z možnostjo valute v naprej
 2. Pregled prometa za zadnjih 180 dni
 3. Pregled izpiskov
 4. Prijava/odjava na E-račune
 5. Sklepanje varčevalnih poslov
 6. Otvoritev podračunov in prenos med njimi
 7. Opravljanje plačil v tujino
 8. Informativni izračuni za varčevanja, posojila ter informativni izračun med valutami
 9. Pregled stanja in porabe na plačilni kartici MasterCard
 10. Sprejemanje obvestil banke / pošiljanje vaših vprašanj banki

DOMAČA PLAČILA (domača plačila so plačila med slovenskimi bankami v EUR)
Storitev Plačilo do 50.000 EUR Interno plačilo Nujno plačilo in plačilo nad 50.000 EUR Valuta izvršitve
elektronski nalog UPN do 15:30 do 17:00 do 15:45 isti delovni dan

ČEZMEJNA PLAČILA (čezmejna plačila so plačila med slovensko banko in banko v EU v valuti EUR)
Storitev Plačilo do 50.000 EUR Plačila nad 50.000 EUR Nujno plačilo
elektronski nalog UPN do 15:00 do 13:30 do 13:30
Valuta izvršitve isti delovni dan naslednji delovni dan isti delovni dan

MEDNARODNA PLAČILA (mednarodna plačila so plačila v tujih valutah in plačila s tretjimi državami)
Storitev Plačilo v tujino* Plačilo na drugo banko v Sloveniji Interno plačilo**
elektronski nalog UPN do 13:30 do 13:30 do 13:30
Valuta izvršitve naslednji delovni dan naslednji delovni dan isti delovni dan

PLAČILA V SKUPINI ERSTE (banka prejemnika in banka plačnika sta članici Skupine ERSTE in udeleženki plačilne storitve FIT)
Storitev FIT plačilo***
elektronski nalog UPN do 15:00
Valuta izvršitve isti delovni dan

*NUJNO plačilo se obdela isti delovni dan po urniku za Plačilo v tujino.
**Interna plačila v tuji valuti so možna samo med podračuni istega transakcijskega računa.
***Plačila se izvajajo le v valutah EUR, USD in HRK. Plačila v EUR, nižja od 50.000,00 EUR, v korist prejemnika pri Erste bank Hrvaška (BIC ESBCHR22), oddana po 11.30 uri, ne bodo obdelana kot FIT.


PRILIVNI NALOGI
Prilivi, prejeti do 16:30 ure, se odobrijo isti delovni dan.

Za uporabo Net.Stik-a na vašem osebnem računalniku potrebujete:

 1. Odprte posle pri Banki Sparkasse.

 2. Prijavno sredstvo (eno izmed možnih, lahko tudi oboje hkrati)
  • A. kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe certifikatske agencije POŠTA®CA ali Halcom - CA izdano na pametnem mediju (USB ključu).

   Če potrdila še nimate, vam uredimo vse potrebno za pridobitev standardnega kvalificiranega digitalnega potrdila pri certifikatski agenciji POŠTA®CA! Pridobitev potrdila se zaračunava po veljavnem ceniku.

  • B. Generator gesel v mobilni banki M.Stik

   Če mobilne banke M.Stik še nimate, jo lahko naročite v najbližji poslovni enoti Banke Sparkasse ali pa v spletni banki Net.Stik, meni MOBILNO.

  • C. Generator enkratnih gesel

   Generator gesel lahko naročite preko pisnega zahtevka ali osebno v najbližji poslovni enoti. Obstoječi uporabniki spletne banke Net.Stik lahko GEG naročite v Net.Stik - Storitve - Naročilo naprave za avtentikacijo.

 3. Priporočamo vam uporabo osebnega računalnika z nameščenim operacijskim sistemom, za katerega proizvajalec še vedno zagotavlja redne varnostne popravke, in novejših različic brskalnikov, ki zagotavljajo visoko stopnjo varnosti (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox in podobnih).

 1. Uporabljajte varno računalniško okolje. Prepričajte se, da vaš računalnik uporablja in vzdržuje oseba, ki ji zaupate. Nikoli do vašega spletnega bančništva ne dostopajte iz računalnika, do katerega ima dostop večje število ljudi.

 2. Redno vzdržujte Vaš računalnik. Vključite samodejno posodabljanje varnostnih popravkov in vklopite phishing filter v internetnem brskalniku.

 3. Uporaba protivirusne zaščite in požarni zid. Omogočite samodejne posodobitve protivirusne zaščite. Aktivirajte požarno pregrado za zaščito pred nepooblaščeno komunikacijo.

 4. Več o varnosti na internetu si preberite na https://www.varninainternetu.si

 1. Zaslon za prijavo na spletno bančništvo zgleda vedno takole:
  ...

 2. Zaupnost uporabniških imen in gesel. Nikoli ne razkrijte pristopnih podatkov za dostop do spletnega bančništva, kot na primer uporabniško ime, PIN, enkratno geslo…

 3. Do vašega spletnega bančništva dostopajte preko uradne spletne strani banke. Nikoli ne sledite povezavam, vsebovanih v e-pošti ali na drugih spletnih straneh, ki trdijo, da vodijo do spletnega bančništva.

 4. Prepričajte se, da ste na spletni strani banke. Vsi podatki, ki se izmenjujejo s strežnikom elektronske banke, so zaščiteni s šifriranjem. Prepričajte se, da je v naslovni vrstici brskalnika ustrezna ikona in da je vrstica obarvana zeleno.
  ...

 5. Zaupnost podatkov za dostop. Vaše podatke za prijavo v elektronsko banko (uporabniško ime, geslo, PIN) hranite na varnem mestu, dostopnem samo Vam. Nikakor ne na računalniku.

 1. Bodite pozorni na sumljivo elektronsko pošto, za katero se zdi, da prihaja iz Banke Sparkasse. Če ste prejeli e-pošto iz neznanega naslova, ne odpirajte vsebujočih povezav ali prilog. Banka Sparkasse Vas nikoli ne bo prosila za vnos občutljivih podatkov (uporabniško ime, geslo in PIN) preko e-pošte.

  V kolikor prejmete takšno sumljivo pošto, prosimo pokličite skupono Podpora strankam(01 583 66 66).

 2. Pogosto preverite stanje vašega računa.

 3. Preverite plačilni nalog pred potrditvijo posla. Vedno preverite plačilni nalog pred potrditvijo posla - še enkrat preverite vneseni znesek, referenčno številko in številko računa.

 4. Nacionalni odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij redno obvešča o potencialnih grožnjah https://www.cert.si

 1. Potrdilo o delu s sistemom Banke Sparkasse. Na strežniku je nameščeno digitalno potrdilo priznane certifikatske agencije (Digicert). Uporabniki se lahko v vsakem trenutku lahko prepričate ali komunicirate s pravim strežnikom.
  ...

 2. Zaščita transportnih podatkov. Vsi podatki, ki se izmenjujejo med vašim odjemalcem in strežnikom, so zaščiteni s šifriranjem.

 3. Identifikacija uporabnika. Dostop do elektronske banke se ščiti preko dvostopenjske avtentikacije. Pomembno je, da imamo podatke za prijavo vedno shranjene ločeno od računalnika in jih ne zaupamo nikomur.

 4. Samodejna odjava v primeru neaktivne povezave. V kolikor je vaša povezava do elektronske banke dlje časa neaktivna, se izvede samodejna odjava iz sistema. Za ponovno uporabo elektronske banke je potrebno znova vnesti avtentikacijske parametre. S tem pomagamo preprečiti neželen dostop s strani tretje osebe do vaših računov in transakcij.